Fly over Solen

NASA lager reportasje om norsk solforskning.

Simulert overflate på Solen

Overflaten på Solen: Stillbilde fra simulering laget av professor Mats Carlsson.

NASA har egne nettsider med profilerte artikler om tema de gjerne vil gjøre ekstra synlig. Den nyeste artikkelen i denne serien handler om solforskningsmiljøet ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Astrofysiker Mats Carlsson og solforskningsgruppen ved UiO lager numeriske simuleringer av en del av Solen, og sammenligner med observasjoner fra NASAs romfartøy IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph).

Simuleringene gjøres ved hjelp av de norske tungregneressursene i Notur og ved NASAs supercomputer Pleiades - som også figurerer i filmen The Martian.

Målet med forskningen er å lære mer om hvordan Solens atmosfære blir varmet opp.

I juni 2013 sendte NASA opp IRIS fra Vandenberg Air Force Base i California. IRIS går i bane rundt Jorden med et teleskop på 20 cm i diameter om bord.

– For å forstå hvorfor den ytre delen av solatmosfæren er så varm, må vi forstå hvordan energien transporteres gjennom de nedre atmosfærelagene. IRIS hjelper oss å studere lagene mellom fotosfæren og Solens korona, forteller professor Mats Carlsson.

Ny forskning tyder på at det er nettopp her i grensesjiktet, i overgangen mellom overflate og korona, at svarene til noen av de mest presserende uløste spørsmålene i solfysikk finnes.

Professor Mats Carlsson foran IRIS
På besøk før oppskytningen: Professor Mats Carlsson foran Pegasus-raketten med IRIS i juni 2013, på Vandenberg air force base. Foto: Viggo Hansteen/ITA.
Av Anna Kathinka Dalland Evans
Publisert 5. feb. 2016 21:13 - Sist endret 14. jan. 2022 10:25