Stipendiatenes dag

Astronomi-stipendiat Robert Hagala deltok på Realfagbibliotekets Phd-day med poster om alternativer til Einsteins generelle relativitetsteori.

Robert Hagala med poster på phd day

Astronom Robert Hagala på Phd-day på Realfagsbiblioteket. Foto: Anna Kathinka D. Evans/ITA.

Fredag 9. juni var det Phd-day på Realfagsbiblioteket. Stipendiater fra hele Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet var invitert til en dag med inspirasjon og motivasjon. Dagen begynte med en utstilling der stipendiater presenterte sine forskningsprosjekter med plakater, og forklarte prosjektene sine for publikum og for en jury.

Alternativer til Einstein

Astronomi-stipendiat Robert Hagala jobber med alternativer til Einsteins generelle relativtetsteori, og posteren hans viser hva forskningsprosjektet går ut på.

– Årsaken til at vi leter etter justeringer til den generelle relativitetsteorien, er at universet oppfører seg på måter som astronomer foreløpig ikke forstår, forklarer Hagala. – Den mørke materien og den mørke energien er to ukjente komponenter i universet. Vi undersøker om disse ukjente komponentene kan være tegn på at teorien, altså den generelle relativitetsteorien, trenger å forandres.

En måte å forandre hvordan tyngdekraften oppfører seg i teoretiske modeller på, er å legge til såkalte skalarfelt. Et skalarfelt angir et nummer til enhver posisjon i rommet. Temperaturen på kontoret ditt er for eksempel representert ved et skalarfelt.

– Skalarfeltene vi jobber med, er koblet mot materien i universet. Skalarfeltene gir opphav til modeller som er litt annerledes enn dem vi får fra ren generell relativitesteori uten justeringer, forklarer Hagala.

Illustrasjon av to skalarfelt med litt ulik oppførsel
To ulike skalarfelt i Hagals datasimuleringer. Den lille sorte prikken oppe til høyre på hver figure, representerer en galakse. Feltet til høyre viser at skalarfeltets bølger blir presset sammen når bølgene nærmer seg galaksen. Figur: R. Hagala.

Skalarfeltene Hagala jobber med, kalles symmetronfelt. Figuren på Hagalas poster viser datasimuleringer av hva som skjer når bølger i to ulike typer symmetronfelt treffer en galakse. Galaksen er den lille sorte flekken til høyre i figurene. Feltet til høyre viser at skalarfeltets bølger blir presset sammen når bølgene nærmer seg galaksen.

Utifra beregninger av denne typen kan forskere komme frem til effekter av teoriene sine som det kan være mulig å observere med teleskoper. På denne måten kan teoriene testes mot virkeligheten. Symmetronfeltene som Hagala jobber med, kan for eksempel påvirke effekter av gravitasjonslinsing, som man kan oppdage hvis man har nøyaktige nok observasjoner. Foreløpig viser ikke observasjonene noen avvik fra den generelle relativitetsteorien. 

 

 

 

Av Anna Kathinka Dalland Evans
Publisert 15. juni 2017 10:19 - Sist endret 14. jan. 2022 10:25