English version of this page

IT-tjenester

IT-tjenester ved instituttet

Alle spørsmål knyttet til instituttets IT-tjenester kan rettes til lokal IT: data-hjelp@astro.uio.no. For mer informasjon om IT-tjenestene ved instituttet, se de engelske sidene.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?