Utdanning, kurs og konferanser

Studier

De fleste bachelorprogrammene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet integrerer programmering og beregninger fra første semester, og bygger videre på dette grunnlaget gjennom hele studiet. 

Etterutdanning

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr flere etter- og videreutdanningskurs rettet mot lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Karriere

Arrangementer, kurs og konferanser

Ingen kommende arrangementer