English version of this page

Om DEEP

Direktør

Stephanie Werner, Førsteamanuensis

Administrativ koordinator

Anniken R. Birkelund, Seniorkonsulent

Ønsker du å bruke logoen vår?

Last den ned her og bruk gjerne logoen vår i relevante presentasjoner,  på plakater eller nettsider.

DEEP er et nasjonalt initiativ og involverer alle institusjonene som utdanner ph.d.-studenter innenfor fagfeltet. Målet til forskerskolen er å tilby ph.d.-studentene som forsker på Jordas dype indre og planetene en helhetlig utdannelse.

Vertsinstitusjon

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) er vertsinstitusjon. CEEDs forskning er viet helt fundamentale spørsmål knyttet til forståelsen av vår planet. Forskningen omhandler jordskorpeplatenes dynamikk, opprinnelsen til storskala vulkans aktivitet, utviklingen av klimaforhold og perioder med brå opphøring av livsformer. Dette ambisisøse og dristige foretagende  vil forhåpentlig vis føre til en helt ny modell som forklarer hvordan mantelprosesser vekselvirker med platetektonikk og utløser perioder med masse vulkanisme, som igjen er forbundet med miljø- og klimaforandringer gjennom jordas historie.

Finansiering

Forskerskolen er opprettet og finansieres av Forskningsrådet.