Deltakere i Virus og vaksiner

Navn Telefon E-post Emneord
Tor Gjøen Professor +47 22844943 +47 95163161 (mob) tor.gjoen@farmasi.uio.no Cellebiologi, Mikrobiologi, Virus, Laks, Immunologi, Vaksine, Antiinfektiva, Molekylærbiologi, Lipider, Genekspresjon
Truls Corneliussen Rasmussen Overingeniør +47 22844945 98858689 t.c.rasmussen@farmasi.uio.no