Multi-disciplinary University Traditional Health Initiative (MUTHI) (avsluttet)

Om prosjektet

Multi-disciplinary University Traditional Health Initiative (MUTHI): Building Sustainable Research Capacity on Plants for Better Public Health in Africa

MUTHI er et koordinasjons- og støtteprosjekt under EU-kommisjonens 7. rammeprogram (Health). Prosjektets overordnede mål er å skape bærekraftige forskningssystemer og -nettverk mellom de afrikanske prosjektpartnerne, omkringliggende samarbeidsinstitusjoner og prosjektets europeiske deltakere, for å fasilitere bedre helse i Afrika i sin helhet. Det primære studieobjektet er tradisjonell medisin. MUTHI ledes av professor Berit Smestad Paulsen.

Prosjektperiode: 2011.01.01 - 2014.12.31

Samarbeid

MUTHIs konsortium består av Universitetet i Oslo; Universitetet i Bergen; Université de Bamako, Mali; Makerere University, Uganda; University of Western Cape, South Africa; Universiteit van die Vrystaat, South Africa; Universiteit van Amsterdam, The Netherlands; The University of Oxford, UK

Les mer om MUTHI på de engelske sidene

 

Publisert 5. mars 2011 11:34 - Sist endret 10. des. 2019 14:46