Synthesis, Molecular Modelling and Biological Evaluation of Protectin D1 and Analogs

I dette prosjektet syntetiseres nye protektiner som er mulige legemiddelkandidater. Protektinene testes biologisk og det blir også utført molekylmodelleringsstudier.

Struktur av den flerumettede forbindelsen Protectin D1.

Flerumettede fettsyrer blir ofte omtalt i media og i mange reklamer som et vidundermiddel mot en rekke humane lidelser. Men også oksiderte fettsyremetabolitter er av interesse. I de siste fem-ti årene har oksiderte fettsyremetabolitter blitt identifisert. Disse har fått navn som resolviner og protektiner.

Protektiner hjelper kroppens eget inflammasjonssystem eller forsvarssystem i gang etter en invasjon av et uønsket agens, og beskytter også mot oksidativ stress.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

Publisert 14. feb. 2011 18:16 - Sist endret 26. juni 2020 12:27