Anders Vik

Førsteamanuensis - Seksjon for farmasøytisk kjemi
Bilde av Anders Vik
English version of this page
Telefon +47 22857451
Rom Ø195 Fysikkbygningen
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for farmasøytisk kjemi Farmasibygningen Sem Sælands vei 3 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Forskning

Jeg er tilknyttet forskergruppen LIPCHEM hvor fremstilling og studier av metabolitter av omega-3 fettsyrer står sentralt. Inntak av omega-3-fettsyrer som eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) har i flere studier vist å gi positive helseeffekter. Disse omega-3-fettsyrene finnes særlig i tran og fet fisk. De eksakte molekylære årsakene til disse positive helseeffektene er ikke godt klarlagt, men man vet nå at omega-3 fettsyrer som DHA og EPA omdannes til biologisk aktive metabolitter i mennesker og dyr. Noen eksempler på slike metabolitter er vist i figuren nedenfor.

Disse forbindelsene spiller en viktig rolle i en rekke sykdommer, særlig sykdommer relatert til inflammasjon (betennelse). Spesielt interessant er observasjoner som viser at disse forbindelsene ser ut til å spille en rolle i nevrodegenerative sykdommer som Parkinson og Alzheimers sykdom. Vår kjernekompetanse er syntetisk organisk kjemi, og vi fremstiller disse metabolittene på laboratoriet, samt analoger av disse, for å studere deres biologiske egenskaper og rolle i helse og sykdom. Dette bidrar til kunnskap som kan gi nye behandlingsmåter for sykdom.  Du kan også lese mer på LIPCHEM sin hjemmeside.

I LIPCHEM arbeider det både farmasøyter og kjemikere. Skal du ta mastergrad eller doktorgrad hos oss er det viktig at du har interesse for både organisk kjemi og farmakologi, samt at du liker laboratoriearbeid og synes det virker spennende å fremstille nye molekyler.

Min undervisning

Jeg er involvert i følgende emner:

FARM1100 - Farmasøytisk kjemi  (emneansvarlig)

FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi

ARM5000 - Forskningsforberedende emne i farmasi (ansvarlig for modul "Spektroskopiske metoder", samt labmodulen "Syntetiske metoder i legemiddelkjemi").

FARM5110 - Industriell farmasi

 

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Farmasøytisk institutt, UiO, 2011-d.d.
 • Gjesteforsker, University of California, Davis, januar-juli 2019.
 • Postdoktor. fagområde legemiddelkjemi, Farmasøytisk institutt, UiO, 2009-2011.
 • Forsker ved Invitrogen Dynal, 2007-2008
 • Forsker (vikariat) Synthetica AS, Oslo, mars-juni 2007.
 • Ph.D. i syntetisk organisk kjemi, Kjemisk institutt, UiO, 2003-2007
 • Cand.scient. i kjemi, Institutt for kjemi, NTNU, 2003.

Verv og administrative oppgaver

 

Emneord: Livsvitenskap, Legemiddelkjemi, Organisk kjemi, Kjemi, Syntetisk organisk kjemi, Syntese, Lipider, Fettsyrer

Publikasjoner

 • Balta, Maria; Schreurs, Olaf Joseph Franciscus; Hansen, Trond Vidar; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders & Glaab, Enrico [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Expression and function of resolvin D1n-3 DPA receptors in oral epithelial cells. European Journal of Oral Sciences. ISSN 0909-8836. 130:e12883(4), s. 1–10. doi: 10.1111/eos.12883.
 • Singh, Nalin; Vik, Anders; Lybrand, Daniel B.; Morisseau, Christophe & Hammock, Bruce D. (2021). New Alkoxy- Analogues of Epoxyeicosatrienoic Acids Attenuate Cisplatin Nephrotoxicity In Vitro via Reduction of Mitochondrial Dysfunction, Oxidative Stress, Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling, and Caspase Activation. Chemical Research in Toxicology. ISSN 0893-228X. 34(12), s. 2579–2591. doi: 10.1021/acs.chemrestox.1c00347. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2021). Stereoselective syntheses and biological activities of E-series resolvins. Organic and biomolecular chemistry. ISSN 1477-0520. 19(4), s. 705–721. doi: 10.1039/d0ob02218g. Fulltekst i vitenarkiv
 • Paluchova, Veronika; Vik, Anders; Cajka, Tomas; Brezinova, Maria; Brejchova, Krisyna & Bugajev, Viktor [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Triacylglycerol‐Rich Oils of Marine Origin are Optimal Nutrients for Induction of Polyunsaturated Docosahexaenoic Acid Ester of Hydroxy Linoleic Acid (13‐DHAHLA) with Anti‐Inflammatory Properties in Mice. Molecular Nutrition & Food Research. ISSN 1613-4125. 64(11). doi: 10.1002/mnfr.201901238.
 • Nesman, Jannicke Irina; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2020). Stereoselective Synthesis of the Specialized Pro-resolving and Anti-inflammatory Mediator Resolvin E1. Tetrahedron. ISSN 0040-4020. 76(3). doi: 10.1016/j.tet.2019.130821.
 • Vik, Anders; Hansen, Trond Vidar & Kuda, Ondrej (2019). Synthesis of both enantiomers of the docosahexaenoic acid ester of 13-hydroxyoctadecadienoic acid (13-DHAHLA). Tetrahedron Letters. ISSN 0040-4039. 60(52), s. 151331–151332. doi: 10.1016/j.tetlet.2019.151331. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tungen, Jørn Eivind; Kristianslund, Renate; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2019). Organoselenium Accelerated Bromolactonization Reaction. Journal of Organic Chemistry. ISSN 0022-3263. 84(18), s. 11373–11381. doi: 10.1021/acs.joc.9b01294.
 • Tungen, Jørn Eivind; Gerstmann, Lisa; Vik, Anders; de Mateis, Roberta; Colas, Romain A. & Dalli, Jesmond [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Resolving Inflammation: Synthesis, Configurational Assignment, and Biological Evaluations of RvD1n−3  DPA. Chemistry - A European Journal. ISSN 0947-6539. 25(6), s. 1476–1480. doi: 10.1002/chem.201806029.
 • Hansen, Trond Vidar; Vik, Anders & Serhan, Charles N. (2019). The Protectin Family of Specialized Pro-Resolving Mediators: Potent Immunoresolvents Enabling Innovative Approaches to Target Obesity and Diabetes. Frontiers in Pharmacology. ISSN 1663-9812. 9. doi: 10.3389/fphar.2018.01582.
 • Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2018). Synthetic manipulations of polyunsaturated fatty acids as a convenient strategy for the synthesis of bioactive compounds. Organic and biomolecular chemistry. ISSN 1477-0520. 16(48), s. 9319–9333. doi: 10.1039/c8ob02586j.
 • Kristianslund, Renate; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2018). A convenient synthesis of phenols. Synthetic Communications. ISSN 0039-7911. 48(21), s. 2809–2814. doi: 10.1080/00397911.2018.1496263.
 • Pistorius, Kimberly; Souza, Patricia R.; De Matteis, Roberta; Austin-Williams, Shani; Primdahl, Karoline Gangestad & Vik, Anders [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). PDn-3 DPA Pathway Regulates Human Monocyte Differentiation and Macrophage Function. Cell Chemical Biology. ISSN 2451-9456. 25(6), s. 749–760. doi: 10.1016/j.chembiol.2018.04.017.
 • Sæther, Thomas; Paulsen, Steinar M; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Aursnes, Marius & Holen, Torgeir [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Synthesis and biological evaluations of marine oxohexadecenoic acids: PPARα/γ dual agonism and anti-diabetic target gene effects. European Journal of Medicinal Chemistry. ISSN 0223-5234. 155, s. 736–753. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.06.034. Fulltekst i vitenarkiv
 • Al-Kazaale, Nora; Tran, Phuong Dan Dinh; Haidari, Farhad; Solum, Eirik Johansson; Liekens, Sandra & Vervaeke, Peter [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Synthesis, molecular modeling and biological evaluation of potent analogs of 2-methoxyestradiol. Steroids. ISSN 0039-128X. 136, s. 47–55. doi: 10.1016/j.steroids.2018.05.002.
 • Stepniewski, Tomasz Maciej; Torrens-Fontanals, Mariona; Rodríguez-Espigares, Ismael; Giorgino, Toni; Primdahl, Karoline Gangestad & Vik, Anders [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Synthesis, molecular modelling studies and biological evaluation of new oxoeicosanoid receptor 1 agonists. Bioorganic & Medicinal Chemistry. ISSN 0968-0896. 26(12), s. 3580–3587. doi: 10.1016/j.bmc.2018.05.036.
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Tungen, Jørn Eivind; De Souza, Patricia R; Colas, Romain A.; Dalli, Jesmond & Hansen, Trond Vidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Stereocontrolled synthesis and investigation of the biosynthetic transformations of 16(S),17(S)-epoxy-PDn-3 DPA. Organic and biomolecular chemistry. ISSN 1477-0520. 15(40), s. 8606–8613. doi: 10.1039/c7ob02113e. Fulltekst i vitenarkiv
 • van Gansbeke, Koen; Solum, Eirik Johansson; Liekens, Sandra; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2017). Regioselective monoalkylation of 17β-estradiol for the synthesis of cytotoxic estrogens. Steroids. ISSN 0039-128X. 124, s. 54–59. doi: 10.1016/j.steroids.2017.06.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vik, Anders; Dalli, Jesmond & Hansen, Trond Vidar (2017). Recent advances in the chemistry and biology of anti-inflammatory and specialized pro-resolving mediators biosynthesized from n-3 docosapentaenoic acid. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. ISSN 0960-894X. 27(11), s. 2259–2266. doi: 10.1016/j.bmcl.2017.03.079. Fulltekst i vitenarkiv
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Aursnes, Marius; Walker, Mary E.; Colas, Romain A.; Serhan, Charles N. & Dalli, Jesmond [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Synthesis of 13(R)‐Hydroxy‐7Z,10Z,13R,14E,16Z,19Z Docosapentaenoic Acid (13R‐HDPA) and Its Biosynthetic Conversion to the 13-Series Resolvins. Journal of natural products. ISSN 0163-3864. 79, s. 2693–2702. doi: 10.1021/acs.jnatprod.6b00634. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tungen, Jørn Eivind; Aursnes, Marius & Vik, Anders (2016). Synthesis of Ieodomycin D. Synlett : Accounts and Rapid Communications in Synthetic Organic Chemistry. ISSN 0936-5214. 27(17), s. 2497–2499. doi: 10.1055/s-0035-1562776.
 • Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2016). Fatty Acids and their Derivatives. I Zografos, Alexandros L. (Red.), From Biosynthesis to Total Synthesis: Strategies and Tactics for Natural Products. John Wiley & Sons. ISSN 978-1-118-75173-2. s. 130–161.
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Stenstrøm, Yngve H.; Hansen, Trond Vidar & Vik, Anders (2016). Synthesis of 5-(S)-HETE, 5-(S)-HEPE and (+)-zooxanthellactone: Three hydroxylated polyunsaturated fatty acid metabolites. Chemistry and Physics of Lipids. ISSN 0009-3084. 196, s. 1–4. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2015.12.005.
 • Kaupang, Åsmund; Kase, Eili Tranheim; Vo, Cecilie Xuan Trang; Amundsen, Marthe; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2016). Synthesis of 5-trifluoromethyl-2-sulfonylpyridine PPARβ/δ antagonists: Effects on the affinity and selectivity towards PPARβ/δ. Bioorganic & Medicinal Chemistry. ISSN 0968-0896. 24(2), s. 247–260. doi: 10.1016/j.bmc.2015.12.012.
 • Solum, Eirik Johansson; Akselsen, Øyvind Wilhelm; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2015). Synthesis and pharmacological effects of the anti-cancer agent 2-methoxyestradiol. Current pharmaceutical design. ISSN 1381-6128. 21(38), s. 5453–5466. doi: 10.2174/1381612821666151002112511.
 • Kaupang, Åsmund; Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug; Mortén, Magnus; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2015). Involvement of covalent interactions in the mode of action of PPARβ/δ antagonists. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 5(93), s. 76483–76490. doi: 10.1039/c5ra15707b.
 • Solum, Eirik Johansson; Cheng, Jing-Jy; Sylte, Ingebrigt; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2015). Synthesis, biological evaluation and molecular modeling of new analogs of the anti-cancer agent 2-methoxyestradiol: potent inhibitors of angiogenesis . RSC Advances. ISSN 2046-2069. 5(41), s. 32497–32504. doi: 10.1039/c5ra03570h. Fulltekst i vitenarkiv
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Tungen, Jørn Eivind; Aursnes, Marius; Hansen, Trond Vidar & Vik, Anders (2015). An efficient total synthesis of leukotriene B4. Organic and biomolecular chemistry. ISSN 1477-0520. 13(19), s. 5412–5417. doi: 10.1039/c5ob00473j.
 • Tungen, Jørn Eivind; Aursnes, Marius; Vik, Anders; Ramon, Sesquile; Colas, Romain A. & Dalli, Jesmond [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Synthesis and anti-inflammatory and pro-resolving activities of 22-OH-PD1, a monohydroxylated metabolite of protectin D1. Journal of natural products. ISSN 0163-3864. 77(10), s. 2241–2247. doi: 10.1021/np500498j.
 • Solum, Eirik Johansson; Cheng, Jing-Jy; Sørvik, Irene Beate; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2014). Synthesis and biological evaluations of new analogs of 2-methoxyestradiol: Inhibitors of tubulin and angiogenesis. European Journal of Medicinal Chemistry. ISSN 0223-5234. 85, s. 391–398. doi: 10.1016/j.ejmech.2014.08.002.
 • Solum, Eirik Johansson; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2014). Synthesis, cytotoxic effects and tubulin polymerization inhibition of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazole analogs of 2-methoxyestradiol. Steroids. ISSN 0039-128X. 87, s. 46–53. doi: 10.1016/j.steroids.2014.05.020.
 • Jakobsen, Martin Gjerde; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2014). Stereoselective synthesis of zooxanthellactone. Tetrahedron Letters. ISSN 0040-4039. 55(17), s. 2842–2844. doi: 10.1016/j.tetlet.2014.03.085.
 • Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Colas, Romain; Cheng, Chien-Yee C. & Dalli, Jesmond [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Total synthesis of the lipid mediator PD1n-3 DPA: Configurational assignments and anti-inflammatory and pro-resolving actions. Journal of natural products. ISSN 0163-3864. 77(4), s. 910–916. doi: 10.1021/np4009865.
 • Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Dalli, J. & Hansen, Trond Vidar (2014). Stereoselective synthesis of protectin D1: a potent anti-inflammatory and proresolving lipid mediator. Organic and biomolecular chemistry. ISSN 1477-0520. 12(3), s. 432–437. doi: 10.1039/c3ob41902a.
 • Mohamed, Yasser Mahmoud Ali; Vik, Anders; Hofer, Tim; Andersen, Jeanette hammer & Hansen, Trond Vidar (2013). Polyunsaturated fatty acid-derived chromones exhibiting potent antioxidant activity. Chemistry and Physics of Lipids. ISSN 0009-3084. 170, s. 41–45. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2013.03.003.
 • Jakobsen, Martin Gjerde; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2012). Concise syntheses of three ω-3 polyunsaturated fatty acids. Tetrahedron Letters. ISSN 0040-4039. 53(44), s. 5837–5839. doi: 10.1016/j.tetlet.2012.08.009.
 • Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2011). Synthesis of a polyunsaturated amino ketone isolated from a Guangxi sponge of the genus Haliclona. Tetrahedron Letters. ISSN 0040-4039. 52(10), s. 1060–1061. doi: 10.1016/j.tetlet.2010.12.089.
 • Vik, Anders; Hansen, Trond Vidar; Holmeide, Anne Kristin & Skattebøl, Lars (2010). Synthesis of juniperonic acid. Tetrahedron Letters. ISSN 0040-4039. 51(21), s. 2852–2854. doi: 10.1016/j.tetlet.2010.03.085.
 • Vik, Anders; Proszenyak, Agnes; Vermeersch, Marieke; Cos, Paul; Maes, Louis & Gundersen, Lise-Lotte (2009). Screening of Agelasine D and Analogs for Inhibitory Activity against Pathogenic Protozoa; Identification of Hits for Visceral Leishmaniasis and Chagas Disease. Molecules. ISSN 1420-3049. 14(1), s. 279–288. doi: 10.3390/molecules14010279.
 • Sjögren, Martin; Dahlström, Mia; Hedner, Erik; Jonsson, Per R.; Vik, Anders & Gundersen, Lise-Lotte [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Antifouling activity of the sponge metabolite agelasine D and synthesized analogs on Balanus improvisus. Biofouling (Print). ISSN 0892-7014. 24(4), s. 251–258. doi: 10.1080/08927010802072753.
 • Vik, Anders & Gundersen, Lise-Lotte (2007). Synthetic studies directed towards asmarines; construction of the tetrahydrodiazepinopurine moiety by ring closing metathesis. Tetrahedron Letters. ISSN 0040-4039. 48, s. 1931–1934. doi: 10.1016/j.tetlet.2007.01.090.
 • Vik, Anders; Hedner, Erik; Charnock, Colin; Tangen, Linda; tangen, Linda W & Samuelsen, Ørjan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Antimicrobial and cytotoxic activity of agelasine and agelasimine analogs. Bioorganic & Medicinal Chemistry. ISSN 0968-0896. 15. doi: 10.1016/j.bmc.2007.03.08.
 • Vik, Anders; James, A & Gundersen, Lise-Lotte (2007). Screening of terpenes and derivatives for antimycobacterial activity; identification of geranylgeraniol and geranylgeranyl acetate as potent inhibitors of Mycobacterium tuberculosis in vitro. Planta Medica. ISSN 0032-0943. 73, s. 1410–1412. doi: 10.1055/s-2007-990238.
 • Vik, Anders; Hedner, Erik; Charnock, Colin; Samuelsen, Ørjan; Larsson, Rolf & Gundersen, Lise-Lotte [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). (+)-agelasine D: Improved synthesis and evaluation of antibacterial and cytotoxic activities. Journal of natural products. ISSN 0163-3864. 69.
 • Bakkestuen, Anne Kristin Vibstad; Gundersen, Lise-Lotte; Petersen, Dirk; Utenova, Bibigul & Vik, Anders (2005). Synthesis and Antimycobacterial Activity of Agelasine E and Analogs. Organic and biomolecular chemistry. ISSN 1477-0520. 3, s. 1025–1033.
 • Sundby, Eirik; Holt, Jarle; Vik, Anders & Anthonsen, Thorleif (2004). Chemoenzymatic synthesis of (2S)- and (2R)-2-(1,3-dithian-2-ylmethyl)oxirane. European Journal of Organic Chemistry. ISSN 1434-193X. s. 1239–1243.
 • Sundby, Eirik; Vik, Anders; Holt, Jarle & Anthonsen, Thorleif (2004). Chemoenzymatic Synthesis of (2S)- and (2R)-2-(1,3-Dithian-2-ylmethyl)oxirane. European Journal of Organic Chemistry. ISSN 1434-193X. s. 1239–1243.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vik, Anders; Halvorsen, Trine Grønhaug; Primdahl, Karoline Gangestad; Hansen, Trond Vidar; Wangensteen, Helle & Reubsaet, Leon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Grunnkurs i farmasøytisk kjemi på UiO moderniseres kontinuerlig. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. s. 33–34.
 • de Bourg, Marcus; Mohammas, Rawand S. & Vik, Anders (2021). Epoxy fatty acid mimics: a potential treatment for renal failure.
 • Vik, Anders; Primdahl, Karoline Gangestad; Aursnes, Marius; Walker, Mary E.; Colas, Romain A. & Serhan, Charles Nicholas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Biosynthetic Studies of RvT1-4: A Novel Class of Specialized Pro-resolving and Anti-inflammatory Mediators.
 • Tungen, Jørn Eivind; Gerstmann, Lisa; Vik, Anders; Kalesse, Markus; Dalli, Jesmond & Chiang, Nan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Stereoselective Synthesis and Biological Evaluations of RvD1n-3 DPA .
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Tungen, Jørn Eivind; De Souza, Patrica R. S; Colas, Romain A.; Dalli, Jesmond & Hansen, Trond Vidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Stereocontrolled Synthesis and Investigation of The Biosynthetic Transformations of 16(S),17(S)-epoxy-PDn-3 DPA.
 • Sønderskov Rasmussen, Jeanne; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Hansen, Trond Vidar & Stenstrøm, Yngve H. (2019). Synthetic Studies Towards MaR2n-3 DPA.
 • Føreid Reinertsen, Amalie; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2019). Synthetic Studies Towards an Analogue of RvD1n-3 DPA.
 • Nesman, Jannicke Irina; Primdahl, Karoline Gangestad; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Dalli, Jesmond & Hansen, Trond Vidar (2019). Total Synthesis and Biological Evaluations of 22-OH PD1n-3 DPA.
 • Johnsen, Lars-Inge Gammelsæter; Bero, Rawan; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2019). Synthetic studies towards 10-keto-DeH-PD1.
 • Kristianslund, Renate; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2019). An Organoselenium Accelerated Bromolactonization Reaction.
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Tungen, Jørn Eivind; De Souza, Patricia R.S; Colas, Romain A.; Dalli, Jesmond & Hansen, Trond Vidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Stereocontrolled Synthesis and Investigation of the Biosynthetic Transformations of 16(S),17(S)-epoxy-PDn-3 DPA .
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Aursnes, Marius; Walker, Mary E.; Colas, Romain A.; Serhan, Charles Nicholas & Dalli, Jesmond [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Biosynthetic Studies of RvT1-4: A Novel Class of Specialized Pro-resolving and Anti-inflammatory Mediators .
 • Vik, Anders; Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Colas, Romain A.; Cheng, Chien-Yee C. & Dalli, Jesmond [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Biosynthesis and the Anti-inflammatory and Pro-resolving Effects of the Novel Lipid Mediator Protectin D1n-3 DPA .
 • Aursnes, Marius; Primdahl, Karoline Gangestad; Hansen, Trond Vidar & Vik, Anders (2017). Synthetic Studies Towards the 13-series Resolvin Member RvT3.
 • al-Kazaale, Nora; Solum, Eirik Johansson; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2017). Synthesis of New Analogs of 2-Methoxyestradiol as Potential Anticancer Agents.
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Aursnes, Marius; Walker, Mary E.; Serhan, Charles Nicholas; Dalli, Jesmond & Hansen, Trond Vidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Synthesis of 13R‑HDPA and Its Biosynthetic Conversion to the 13-Series Resolvins.
 • Sæther, Thomas; Moldes-Anaya, Angel; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Paulsen, Steinar M & Sylte, Ingebrigt [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Anti-diabetic activity from marine lipids: new anti-diabetic drugs.
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Aursnes, Marius; Walker, Mary E.; Colas, Romain A.; Dalli, Jesmond & Hansen, Trond Vidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Synthesis of 13-(R)-HDPA.
 • Kristianslund, Renate; Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2016). Organocatalytic enantioselective iodolactonization of allenoic acids .
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Tungen, Jørn Eivind; Aursnes, Marius; Hansen, Trond Vidar & Vik, Anders (2016). Total Synthesis of Leukotriene B4.
 • Kaupang, Åsmund; Hildonen, Siri; Halvorsen, Trine Grønhaug; Mortén, Magnus; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2015). Investigations on the covalent antagonistic modulation of PPARβ/δ.
 • Vik, Anders (2015). Synthesis of Specialized Pro-resolving Lipid Mediators.
 • Sæther, Thomas; Moldes-Anaya, Angel; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Paulsen, Steinar Martin & Sylte, Ingebrigt [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Anti-diabetic activity from marine lipids: new anti-diabetic drugs.
 • Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2015). Synthesis, Anti-inflammatory and Pro-resolving Activities of 22-OH-PD1, a Mono-Hydroxylated Metabolite of Protectin D1.
 • Primdahl, Karoline Gangestad; Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Hansen, Trond Vidar & Vik, Anders (2015). Total synthesis of leukotriene B4.
 • Solum, Eirik Johansson; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2013). Synthesis of analogs of 2-methoxyestradiol as potent anticancer agents.
 • Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2013). Total synthesis of Protectin D1.
 • Solum, Eirik Johansson; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2013). Synthesis of analogs of 2-methoxyestradiol as potential anticancer agents.
 • Kaupang, Åsmund; Laitinen, Tuomo; Vik, Anders; Poso, Antti & Hansen, Trond Vidar (2013). Molecular modelling and synthesis of putative high-affinity inhibitors of hPPARδ.
 • Mohamed, Yasser Mahmoud Ali; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2012). Synthesis of lipophilic antioxidants.
 • Aursnes, Marius; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2012). Synthetic Studies Towards Protectin D1.
 • Jakobsen, Martin Gjerde; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2011). Synthetic Studies Towards Resolvin D1.
 • Vik, Anders; Hansen, Trond Vidar; Skattebøl, Lars & Holmeide, Anne Kristin (2011). Synthesis of juniperonic acid.
 • Gundersen, Lise-Lotte; Kania, Jindrich; Odden, Hege Hortemo; Proszenyak, Agnes & Vik, Anders (2011). Synthesis directed towards Agelasines and Asmarines; Marine Antibiotics.
 • Vik, Anders; Hansen, Trond Vidar; Holmeide, Anne Kristin & Skattebøl, Lars (2010). Synthesis of juniperonic acid.
 • Bakkestuen, Anne Kristin; Charnock, Colin; Cos, Paul; Gundersen, Lise-Lotte; Maes, Louis & Proszenyak, Agnes [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Synthetic studies directed towards antimicrobial agelasines.
 • Vik, Anders; Proszenyak, Agnes; Vermeersch, Marieke; Cos, Paul; Maes, Louis & Gundersen, Lise-Lotte (2009). Screening of agelasine analogs; Identification of hits for visceral leishmaniasis and Chagas disease.
 • Sjögren, Martin; Dahlström, Mia; Göransson, Ulf; Hedner, Erik; Jonsson, Per R. & Bohlin, Lars [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Antifouling activity of the sponge metabolite agelasine D.
 • Vik, Anders; James, Anthony & Gundersen, Lise-Lotte (2008). Screening of terpenes and derivatives for antimycobacterial activity; identification of geranylgeraniol and geranylgeranyl acetate as potent inhibitors of Mycobacterium tuberculosis in vitro.
 • Vik, Anders & Gundersen, Lise-Lotte (2007). Synthetic studies directed towards Asmarines: Construction of the 7-membered ring by RCM.
 • Vik, Anders & Gundersen, Lise-Lotte (2007). Synthetic studies directed towards Asmarines: Construction of the 7-membered ring by RCM.
 • Vik, Anders; Hedner, Erik; Charnock, Colin; Samuelsen, Ørjan; Larsson, Rolf & Gundersen, Lise-Lotte [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Improved Synthesis of Agelasine D and Evaluation of Antibacterial and Cytotoxic Activity.
 • Vik, Anders; Hedner, Erik; Charnock, Colin; Larsson, Rolf; Gundersen, Lise-Lotte & Bohlin, Lars (2006). Synthesis of agelasine and agelasimine analogs and evaluation of antibacterial and cytotoxic effects.
 • Vik, Anders; Hedner, Erik; Charnock, Collin; Larsson, Rolf; Gundersen, Lise-Lotte & Bohlin, Lars (2006). Synthesis of agelasine and agelasimine analogs and evaluation of antibacterial and cytotoxic effects.
 • Vik, Anders; Bakkestuen, Anne Kristin; Gundersen, Lise-Lotte & Utenova, Bibigul t. (2005). Synthesis and Bioactivities of Agelasines and Analogs.
 • Vik, Anders & Gundersen, Lise-Lotte (2005). Synthesis and Bioactivities if Agelasines and Analogs.
 • Gundersen, Lise-Lotte; Bakkestuen, Anne Kristin; Brændvang, Morten & Vik, Anders (2004). Synthesis of Novel Antimycobacterial Purine Derivatives. Potential Drugs against Tuberculosis, a Major Cause of Death among Miners.
 • Bakkestuen, Anne Kristin; Gundersen, Lise-Lotte; Utenova, Bibigul t. & Vik, Anders (2004). Synthesis and Antimycobacterial Activity of Agelasines and Analogs.
 • Vik, Anders; Bakkestuen, Anne Kristin Vibstad; Gundersen, Lise-Lotte & Utenova, Bibigul (2004). Synthesis of Antimycobacterial Agelasine Analogs.
 • Vik, Anders & Gundersen, Lise-Lotte (2007). Synthetic studies directed towards bioactive purine-containing natural products and analogs. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:45 - Sist endret 2. sep. 2022 09:35