Norges Farmaceutiske Forening - Forum for studenter

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er fag- og profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Som studentmedlem er du også medlem i Forum for studenter (NFF-U).

NFF logo

Ved UiO har NFF-U flere studentambassadører, som fungerer som bindeledd mellom foreningen og Farmasøytisk institutt.

Studentambassadørene hjelper til med organisering av arrangementer og kan kontaktes dersom du har noen spørsmål.

Kontaktperson

Se NFFs nettsider for oversikt over studentambassadører.

Publisert 8. nov. 2010 21:00 - Sist endret 13. aug. 2021 08:28