Studentenes krets av Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er fag- og profesjonsforeningen for alle farmasøyter uansett arbeidssted.

Farmasøytisk institutt har et eget lokallag av studentkretsen.

Foreningens formål er tredelt:

  • Virke for fagets utvikling
  • Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • Arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant medlemmene

Fordeler med studentmedlemskap i NFF:

  • Du kan delta på ulike aktiviteter som arrangeres av foreningen
  • Jobbsøkerkurs for studenter
  • Mulighet for gunstig forsikringsordning
  • Gjennomgang av arbeidsavtale ved foreningens jurister
  • Veiledning fra foreningens ansatte og tillitsvalgte
  • Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er inkludert i kontingenten

 

Publisert 8. nov. 2010 21:00 - Sist endret 10. apr. 2014 13:57