Student­organisasjoner

Farmasøytenes Idrettsforening (FIF) er en forening av og med farmasistudenter og farmasøyter, som har til formål å drive Farmasihytta og generelt fremme idretten blant studenter og farmasøyter.

Farmasøyter Uten Grenser (FUG) arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, får de medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.

NoPSA er en nasjonal paraplyorganisasjon for norske farmasistudenter.

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er fag- og profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Som studentmedlem er du også medlem i Forum for studenter (NFF-U).

Veneficus er studentforeningen ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

VIRILIS er en gammel, ærverdig og celeber forsamling av mannlige farmasistudenter.