Student­organisasjoner

FIF logo

Farmasøytenes Idrettsforening (FIF) er en forening av og med farmasistudenter og farmasøyter, som har til formål å drive Farmasihytta og generelt fremme idretten blant studenter og farmasøyter.

FUG logo

Farmasøyter Uten Grenser (FUG) arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, får de medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.

NoPSA logo

NoPSA er en nasjonal paraplyorganisasjon for norske farmasistudenter.

NFF logo

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er fag- og profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Som studentmedlem er du også medlem i Forum for studenter (NFF-U).

Veneficus logo

Veneficus er studentforeningen ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

VIRILIS logo

VIRILIS er en gammel, ærverdig og celeber forsamling av mannlige farmasistudenter.