Mandat for Programrådet for 1.-7. semester

  • Programrådet for 1.-7.semester skal koordinere og følge opp aktiviteter beskrevet i fakultetets kvalitetssystem for utdanning herunder emneevalueringer, og ved behov foreslå endringer i gjennomføringen av emner til Utdanningsutvalget.
  • Programrådet for 1.-7.semester oppnevner eksterne sensorer.
  • Programrådet for 1.-7. semester skal samarbeide med Profileringsutvalget om profilering og rekruttering til studieprogrammet.
  • Programrådet for 1.-7.semester og programrådsleder har et overordnet ansvar for mottak av nye studenter og for faglig/sosiale tiltak knyttet til programmet.
  • Programrådet for 1.-7.semester behandler og fatter vedtak i enkeltsaker om studentenes progresjon, permisjoner, innpassing, utdanningsplan og lignende. Dette skjer i henhold til UiOs studie- og eksamensforskrift og utfyllende regler fastsatt av MN-fakultetet.
  • Leder for Programrådet for 1.-7.semester møter i Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk institutt.

Vedtatt av Utdanningsutvalget 22.06.2022

Publisert 8. mars 2011 17:26 - Sist endret 27. juni 2022 13:29