English version of this page

Strategi 2018-2022 Farmasøytisk institutt

Legemiddelvitenskap for bedre helse

Farmasøytisk institutt skal være et internasjonalt anerkjent miljø for legemiddelvitenskap.

Vi skal utdanne fremragende farmasøyter som til enhver tid er etterspurt i samfunnet.

Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner.

Vår forskning, utdanning og innovasjon skal være fremtidsrettet og på et høyt internasjonalt nivå.

Prøverør

Foto: © UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

Se hele strategien.

Publisert 28. sep. 2017 17:21 - Sist endret 3. mars 2020 12:44