Solfrid Odnes

Bilde av Solfrid Odnes
English version of this page
Telefon +47 22856586
Rom 166B
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

  • Direkte personalledelse og oppfølging av ansatte i administrasjonen ved instituttet.
  • Overordnet ansvar for administrasjonens saksområder.
  • Deltakelse i utarbeidelse og oppfølging av instituttets strategi og årsplaner.
  • Saksforberedelse og referent for instituttstyret og overordnede organer, samt iverksettelse av vedtak fattet av overordnede beslutningsorganer.
  • Rekruttering, personal- og organisasjonsutvikling.
  • HMS-arbeid, herunder oppfølging av internkontrollsystemer.
Emneord: Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring
Publisert 9. mars 2015 11:05 - Sist endret 23. sep. 2019 15:10