– Smittevern hindrer oss ikke i å gi et fullverdig studietilbud

Undervisningsleder ved Farmasøytisk institutt, professor Gro Smistad, har blitt intervjuet av Farmatid om kommende semester og erfaringene fra det forrige.

Utstilte bord og stoler i hallen utanfor lesesalen i Farmasibygget

Siden annenhver plass på instituttets faste lesesal må være avsperret, har instituttet improvisert flere og sosialt distanserte lesesalsplasser i hallen utenfor. Foto: UiO

Undervisningen under nedstengingen skjedde digitalt. Så godt som all aktivitet på campus opphørte den første måneden etter nedstenging. Etter hvert ble det gradvis åpnet opp slik at labarbeid så smått kom i gang. Flere kull hadde imidlertid mye labundervisning igjen. Så mye som mulig av dette fikk vi omgjort til digitale versjoner, men en del av undervisningen var det helt påkrevet å få gjennomført fysisk på laben.

Ved å omorganisere timeplanen totalt og intensiv innsats fra både ansatte og studenter klarte vi å komme i mål slik at alle studentene fikk gjennomført nødvendig lab.

Smistad sier at gjennomføringen av semesteret tross alt gikk bra, forholdene tatt i betraktning.

Ikke minst var det takket de ansatte som har hevet seg rundt og tilpasset undervisningsaktiviteter til nye og uvante forhold. Men selv om vi også har gjort noen positive erfaringer, er det klart at vi aller mest ønsker oss tilbake til det som var en normal hverdag før pandemien, understreker hun.

Flere grupper med færre studenter

Gro Smistad
Vi har et ansvar for å levere dyktige og kompetente farmasøyter til samfunnet, sier undervisningsleder Gro Smistad. Foto: UiO

I semesteret som starter nå, skal vi gi studentene et fullverdig studietilbud samtidig som vi ivaretar smittevernhensyn. Vi har fått ti nye studieplasser som følge av koronasituasjonen, slik at vi nå har 78 studieplasser.

Jo flere studenter, jo større blir utfordringen med å ivareta smittevern i undervisningen, men det skal vi greie å håndtere. Vi har et ansvar for å levere dyktige og kompetente farmasøyter til samfunnet. Det samfunnsoppdraget tar vi på alvor. Ingen skal forlate oss uten å ha fått en fullverdig utdanning.

Plenumsundervisningen må foregå digitalt.

Ut over det vil undervisningen foregå tilnærmet normalt, men i flere grupper med færre studenter for å ivareta smittevernhensyn. For eksempel vil de som er i faddergruppe sammen også være sammen ved gruppeundervisning resten av semesteret, og emnene som går parallelt i et semester vil ha felles gruppeinndeling slik at studentene blandes minst mulig.

Økt bruk av muntlig eksamen og hjemmeeksamen

Ved inngangen til alle universitetets bygninger er det stilt ut håndsprit. Instituttet sørger for tilstrekkelig avstand mellom studentene på labkurs og i gruppeundervisning, og vil ha håndsprit/desinfeksjonssprit tilgjengelig på alle undervisningsrom.

Ellers følger vi og UiO nøye med på retningslinjene og anbefalingene fra helsemyndighetene. Det er jo helsearbeidere vi utdanner, så dette tar vi i høyeste grad på alvor.

Smistad forteller at instituttet i utgangspunktet planlegger at eksamener kan gjennomføres som planlagt, med en del skoleeksamener i UiOs eksamenslokaler i Silurveien

– Men pga. kapasitetsproblemer der har vi økt bruken av muntlig eksamen og hjemmeeksamen. Vi kan selvsagt ikke utelukke at det kan komme endringer, men i motsetning til i vår er vi forberedt denne gangen og har vært gjennom en slik situasjon allerede.

Dette er et lett bearbeidet utdrag av en kommende, større artikkel i Farmatid om semesterstart ved farmasiutdanningene i Norge

Publisert 28. aug. 2020 11:09 - Sist endret 28. aug. 2020 11:17