Studiekvalitetsmidler til fagkafe og Python-program

To prosjekter ved Farmasøytisk institutt har fått støtte fra fakultetet til nye bidrag for å bedre studiekvaliteten ytterligere.

Trond Vidar Hansen med student (med ryggen til) i laboratoriet

Trond Vidar Hansen gir undervisning i laboratoriet. Nå får han utviklet et dataprogram for å gjøre undervisningen enda bedre. Skjermdump: FAI

Fakultetet lyste ut til sammen 2 500 000 kr. fordelt på fire poster. Under post 2: Læringsmiljø har Trine Grønhaug Halvorsen og Nina Woldene fått støtte til fagkafe for førsteårsstudenter

– Vi har de siste årene opplevd et stort frafall av studenter på studiet og arbeider nå systematisk for at disse tallene skal gå nedover. Vårt felles mål er at alle studenter skal lykkes på studiet, men andelen studenter som sliter med språket er økende, sier Woldene.

– Å kommunisere fag på en korrekt og presis måte er svært viktig for farmasistudenter. Vi ønsker derfor å etablere en fagkafé hvor studentene kan arbeide med begreper og kommunikasjon innenfor de ulike temaene på studiet slik at de kan få mulighet til å bli bedre i kommunikasjon og fag på et grunnleggende akademisk nivå samtidig som de får etablert et trygt og inkluderende læringsmiljø, sier Grønhaug Halvorsen.

– Vi ønsker derfor å utvikle en fagkafé for studenter i 1. studieår. Det vil gi oss kunnskap og erfaring som vi kan ta med oss for å utvikle konseptet videre, legger hun til.

En annen person ved Farmasøytisk institutt som har fått midler, er Trond Vidar Hansen, professor  i legemiddelkjemi. Disse midlene ble tildelt under post 4: Integrering av databeregninger i undervisningen – CCSE (Centre for Computing in Science Education), og skal brukes til å utvikle et program i Python.

Programmet skal brukes i emnet "FARM1130 Farmasøytisk rettet organisk kjemi", og skal illustrere Fischer foresteringsreaksjonen  og Huckels regel, to sentrale læringsmål i FARM1130, forklarer Hansen. Programmet skal utvikles av student Helge Ø. S. Kvello.

Fischer forestering anvendes mye av farmasøytisk industri for å lage estere. Estere anvendes for å skjule vond smak og lukt fra virkestoffer, men også innen lipidnanoteknologi. Teknologien anvendes i de nye vaksinene mot Covid-19. Esterne som brukes i disse vaksinene er spesielle, og beregninger skal illustrere fremstillingen av slike estere.

– Midlene ble tildelt i 2020, men nettopp på grunn av pandemien ble oppstarten av prosjektet utsatt. Men pengene har blitt videreført, og nå er vi godt i gang, forteller Hansen.

Mange virkestoffer i legemidler kjennetegnes av aromatiske egenskaper som kan forklares med Huckels regel. Farmasistudentene skal lære denne regelen ved bruk av Python-programmet, og dermed lettere lære seg hva som kjennetegner farmasøytiske virkestoffer.

Vi er veldig fornøyd med prosjektet, sier Hansen.

Publisert 8. apr. 2022 14:48 - Sist endret 8. apr. 2022 14:48