Veilederseminar i forskningsetikk

Tidligere

Tid og sted: 6. mars 2020 09:0015:00, Georg Sverdrups hus: grupperom 1

Forskere skal opptre med aktsomhet for å sikre at all forskning skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Veiledere er i tillegg viktige rollemodeller og har et særskilt ansvar for å følge opp sine studenter og ph.d.-kandidater innen forskningsetikk.