Om forskningen

MN-fakultetet er landets største realfagsfakultet, og forskningen ved fakultetet dekker et bredt spekter av fagområder. Store deler av forskningen er eksperimentell og krever kostbar instrumentering. Fakultetet har en stor eksternfinansiert prosjektportefølje, og mange av forskerne gjør seg bemerket i den internasjonale forskningsfronten.

Infrastruktur

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har mange, tunge eksperimentelle fagmiljøer som bruker omfattende forskningsinfrastruktur.

Forskningsetikk

Forskere skal opptre med aktsomhet for å sikre at all forskning skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer