Disputas: Shifteh Mihanyar

Ms.C. Shifteh Mihanyar ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Mathematical Modeling of Hot Tearing and its Interaction with Macrosegregation in the Mushy Zone.

 

Shifteh Mihanyar

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Einar Sagstuen

Veileder

 

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 16. sep. 2011 15:50 - Sist endret 18. nov. 2013 14:02