Disputas: Reidun Renstrøm

Cand.scient. Reidun Renstrøm ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

”KVANTEFYSIKKENS UTVIKLING – i vitenskapshistorien, fysikklærebøker og undervisning”

 

Reidun Renstrøm

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Finn Aaserud, Niels Bohr-arkivet, København
  • Professor Andreas Redfors, Högskolan Kristianstad, Sverige
  • Dr. Rolf Vegar Olsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Leder av disputas

Veileder

 

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 11. nov. 2011 14:51 - Sist endret 28. okt. 2020 13:17