Disputas: Kjetil Valset

M. Sc. Kjetil Valset ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Studies of electronic structure and thermal properties of thermoelectric materials emphasising   quantitative electron diffraction."

 

Kjetil Valset

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Jian-Min Zuo, University of Illinois at Urbana-Champaign

  • Professor Gabi Schierning, Universität Duisburg-Essen

  • Professor Aasmund Sveinung Sudbø, Department of Physics, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole

Veileder

 

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 4. nov. 2011 09:46 - Sist endret 29. okt. 2018 14:38