Disputas: Anja Røyne

Master i fysikk Anja Røyne ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Mechano-chemical interface processes with application to rock weathering.

Anja Røyne

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Robert J. Flatt, ETH Zürich
  • Dr. Olivier Pierre-Louis, Université Claude Bernard Lyon
  • Professor Eirik G. Flekkøy, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Einar Sagstuen

Veileder

Publisert 2. mai 2011 15:41 - Sist endret 18. juni 2012 16:17