Disputas: Harald Martin Aarbogh

M. Sc. Harald Martin Aarbogh ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”New simplified constitutive model for thermally induced deformation and associated residual stess prediction in high strength steel”

 

Harald Martin Aarbogh

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Rene Billardon, LMT-Cachan, FRANCE
  • Senior Scientist Erling Østby, SINTEF, NORWAY
  • Førsteamanuensis Anette Eleonora Gunnæs, Universitetet i Oslo, NORWAY

Leder av disputas

Professor Johan Taftø

Veileder

  • Dr. Asbjørn Mo
  • Professor Mohammed M'Hamdi
  • Professor Arne olsen

Sammendrag

Avhandlingen presenterer en forenklet metode for numerisk å forutsi restspenninger i et sveiset materiale. I sveisede konstruksjoner er deformasjoner og tilhørende restspenninger uunngåelige, noe som innvirker direkte på hvor mye sveisen kan tåle av belastninger. Dette fører til begrensninger i hvordan høyfast stål kan brukes i enkelte konstruksjoner, og for hvordan slikt stål kan benyttes i industrien. For eksempel har oljeindustrien i Norge stadig behov for å flytte grensene mot større belastninger i form av trykk og temperatur samtidig som bruken foregår i kaldere og mer ugjestmilde områder der reparasjoner er vanskelig. Denne avhandlingen foreslår en modell som effektivt kan forutsi hvor godt sveiset stål kan tåle slike økte belastninger.

Avhandlingen presenterer en ny fenomenologisk metode som kan forutsi deformasjoner og assosierte restspenninger i sveisede geometrier mer effektivt. Metoden er basert på en enkel konstituerende modell og en enkelt test for å framskaffe nødvendige numeriske data. Den forenklede modellen er utviklet ved å skreddersy konstitutive ligninger for prediksjon av restspenninger slik at de fanger opp de mest relevante mikrostrukturelle effektene i høyfast stål. Avhandlingen kvantifiser ulike fenomener og vurder deres effekt på strukturell integritet. I tillegg gir arbeidet i avhandlingen en pålitelig metode for å identifisere og bestemme parameterne i disse konstitutive ligningene eksperimentelt, og dermed er med på å etablere et sett med verktøy som reduserer nødvendige skritt i prediksjonen av deformasjon og restspenninger etter sveis. Hovedbidraget til denne avhandlingen er med andre ord at den utvikler et forenklet, men pålitelig, rammeverk for kvantitativ modellering av restspenninger for sveisede stålkomponenter og –strukturer.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 26. okt. 2012 09:46 - Sist endret 5. juni 2020 14:55