Disputas: Pekka Tapio Neuvonen

M.Sc. Pekka Tapio Neuvonen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Nano engineering of ZnO; intrinsic defects and group-I impurities”

 

Pekka Tapio Neuvonen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Einar Sagstuen

Veileder

Sammendrag

Kandidaten har studert intrinsiske defekter og gruppe-I urenheter i sink oksid (ZnO). I denne avhandlingen har rollen til Li blitt avklart og Li har vist seg å i hovedsak substituere Zn i  hydrotermisk grodd (HT) ZnO. Ved hjelp av denne kunnskapen har kandidaten vist at Li kan brukes som sporstoff (tracer) for å overvåke de intrinsiske defektene. Med denne metoden har kandidaten vist en svært sterk interaksjon mellom defekter i ioneimplantert ZnO, samt at intrinsiske defekter har en veldig viktig rolle i ZnO. I tillegg har kandidaten studert Na og dennes transportmekanisme i HT ZnO, og vist at Na konkurrerer med Li om å substituere for Zn. Kandidaten har også vist hvorfor det er vanskelig å oppnå p-type ZnO med Na og Li, ettersom doping med både Li og Na medfører at Ferminivået blir låst nær midten av båndgapet.

ZnO er en halvleder med direkte og vidt båndgap og har et stort utvalg av applikasjoner innen fornybar energi og optoelektronikk. Imidlertid er de grunnleggende egenskaper ennå ikke fullt ut forstått, noe som holder tilbake anvendelsen av ZnO. Kandidaten har studert egenskapene til intrinsiske defekter og gruppe-I urenheter i ZnO. Kunnskapen som er innhentet kan brukes til å utforme nye eksperimenter og nye elektroniske komponenter.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 5. des. 2012 11:20 - Sist endret 29. okt. 2018 11:18