Prøveforelesning: Pekka Tapio Neuvonen

M.Sc. Pekka Tapio Neuvonen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Physics of graphene"

Pekka Tapio Neuvonen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 5. des. 2012 11:21 - Sist endret 5. des. 2012 11:22