Disputas: Eirik Gramstad

M.Sc. Eirik Gramstad ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:”Searches for Supersymmetry in di-lepton Final States with the ATLAS Detector at √s = 7 TeV”

 

Eirik Gramstad

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole

Veileder

Sammendrag

Med oppdagelsen av det mye omtalte Higgs bosonet i 2012 falt den siste, manglende brikken i partikkelfysikkens Standardmodell på plass. Denne modellen har med stor suksess klart å beskrive og forutsi observasjoner av naturen gjennom flere tiår. En stadig utvikling av nye eksperimenter, med høyere energier og større rekkevidde, har allikevel avdekket unøyaktigheter og mangler ved Standardmodellen. Hva består egentlig mesteparten av universet vårt av? Hva er det med gravitasjonskraften som gjør den så mye svakere enn alle de andre naturkreftene? Og hvorfor ser det ut til å være en asymmetri mellom materie og antimaterie i universet? – en tilsynelatende tilfeldighet som danner selve grunnlaget for vår eksistens. Denne avhandlingen prøver å finne bevis for en teori som kan besvare disse, samt mange fler av spørsmålene om naturen og universet.

Supersymmetri heter teorien som av mange holdes for å være den beste til å løse mange av problemene med dagens modell. Supersymmetri er en utvidelse av Standardmodellen, og postulerer at hver eneste partikkel vi kjenner til i dag har en, nesten identisk, supersymmetrisk partner. En av de få egenskapene som skiller superpartnerne fra deres motstykke i Standardmodellen, er at de supersymmetriske partiklene har en større masse – de er altså tyngre. Eksakt hvor mye tyngre vet vi ikke. Uansett, større masse betyr at det trengs mye mer energi for å produsere dem i partikkelkollisjoner, og det er derfor fortsatt ingen beviser for at slike supersymmetriske partikler faktisk eksisterer i naturen. Allikevel, etter de første par årene med suksessrik drift av det barrierebrytende eksperimentet The Large Hadron Collider (LHC) på CERN, er håpet på endelig å oppdage supersymmetriske partikler nå større enn noen gang. LHC kolliderer nemlig partikler med en intensitet og energi som er langt høyere enn noe annet eksperiment har oppnådd tidligere.

Denne avhandlingen presenterer den første studien av mer enn 100 billioner kollisjoner fra LHC, samlet av ATLAS-detektoren, en maskin designet spesifikt for å observere nettopp supersymmetriske partikler. En intens jakt etter supersymmetriske partikler, med flere hundre fysikere involvert, har nå pågått helt siden oppstarten av LHC i 2010. Metodene har vært mange og teknikkene kreative. Denne avhandlingen presenterer et av de mange søkene etter supersymmetri, og utfordringene rundt det å utforske et helt nytt energiområde ved så høy intensitet som på LHC.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 13. sep. 2013 12:59 - Sist endret 24. sep. 2013 10:58