Prøveforelesning: Eirik Gramstad

M.Sc. Eirik Gramstad ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Non-Supersymmetric Grand Unified Model(s) for Physics   below the grand-unification Scale"

Eirik Gramstad

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 13. sep. 2013 13:01 - Sist endret 24. sep. 2013 10:47