Disputas: Maya Kobchenko

M.Sc. Maya Kobchenko ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: “Fracturing of tight rocks during internal fluid production: implications for primary migration”

 

Maya Kobchenko

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Senior Researcher Harold Auradou, CNRS, France
  • Professor Einat Aharonov, Hebrew University, Israel
  • Postdoc Luiza Angheluta, UiO, Norway

Leder av disputas

Instituttleder Jøran Idar Moen

Veileder

  • Professor Dag Kristian Dysthe
  • Francois Renard
  • Paul Meakin

Sammendrag

Denne avhandlingen presenterer et studium av hvordan væske og gass utviklet i kjemiske reaksjoner kan føre til oppsprekking i bergarter med lav permeabilitet. Man antar at primærmigrasjon av hydrokarboner er forbundet med mikrosprekker som oppstår når skiferstein rike på organisk materiale begraves og temperaturen stiger: olje og gass drives ut av tette kildebergarter og migrerer til reservoarer med høyere permeabilitet. Vi har gjennomført tomografisk 3D-avbildning av steinprøver som viser slike mikrosprekker, som oppstår under oppvarming av skiferen fordi det indre poretrykket øker. Oppsprekkingen fortsetter frem til et dreneringsnettverk som er effektivt nok til å frakte bort hydrokarbonene som dannes er etablert. For å studere oppsprekkingsmekanismen nærmere gjennomførte vi eksperimenter med et analogt system bestående av gelatin, gjær og sukker. Gjæring av sukkeret danner CO2, som representerer hydrokarbonene, mens gelatin representerer steinprøven. Når en slik gel fermenterer i en Hele-Shaw-celle fører CO2-utviklingen til at det oppstår et dreneringsnettverk som er topologisk forskjellig fra kjente klasser av nettverk som hierarkiske sprekkmønstre og tre-/elvenettverk. Mens CO2 transporteres i nettverket er enkeltsprekker vekselvis åpne og lukkede. Netto åpent sprekkareal varierer derfor i tid, med en universell frekvensfordeling som har både 1/f- og 1/f2-støy. Resultatene som presenteres kan også bidra til bedre forståelse av andre fenomener der tilsvarende mekanismer er viktige. Dette kan for eksempel gjelde uttørking av sedimenter, hvordan leirevulkaner oppstår, og teknologi for utvinning av metanhydrater, geologisk CO2-lagring, hydraulisk oppsprekking og jordvarmekraftverk.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 21. juni 2013 10:50 - Sist endret 5. juni 2020 14:56