Prøveforelesning: Maya Kobchenko

M.Sc. Maya Kobchenko ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Earthquake triggering by fluids"

Maya Kobchenko

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 21. juni 2013 10:52