Disputas: Mads Stormo Nilsson

M.Sc. Mads Stormo Nilsson ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Study of momentum correlations in ultra-relativistic proton-proton and heavy ion collisions.”

 

Mads Stormo Nilsson

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Clas Persson

Veileder

Sammendrag

Ved å kollidere tungioner ved høye energier er man i stand til å produsere den materien som eksisterte ved unversets begynnelse: kvark-gluon plasma. Å studere egenskapene til denne materien er en av hovedoppgavene til ALICE eksperimentet ved LHC på CERN.

Bruk av partikkelkorrelasjoner tillater oss å hente inn informasjon om størrelsen og levetiden til den produserte plasmaen. Bruk av datamodeller for å simulere kollisjonene er et viktig verktøy, og resultatene blir analysert og sammenlignet med tilsvarende resultater fra ekperimenter.

Simuleringer av proton-proton kollisjoner med datamodellen QGSM har gitt gode resultater for korrelasjoner av identiske partikler sammenlignet med eksperimentelle data fra STAR og ALICE eksperimentene. Viktige parametre fra modellen for korrekt beskrivelse var levetiden til partiklene og andelen av partikler produsert direkte i kollisjonen mot partikler produsert fra henfall av andre partikler.

Analyse av ikke-identiske partikkel korrelasjoner fra ALICE proton-proton kollisjoner har vist at det finnes en stor bakgrunn av støy som må behandles korrekt. Denne bakgrunnen må isoleres og fjernes fra eksperimentelle data på en slik måte at det ikke påvirker de endelige resultatene. Forsøk med flere forskjellige metoder for fjerning av bakgrunnen har vist at dette er et meget vanskelig problem som trenger videre studier.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 25. jan. 2013 09:58 - Sist endret 7. feb. 2013 17:42