Disputas: Kirsti Marie Øvrebø

Siv. ing. Kirsti Marie Øvrebø ved OUS-Radiumhospitalet vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos: “DCE-MRI in Assessment of Tumor Hypoxia, Radiation Response, and Metastatic Potential”

 

Kirsti Marie Øvrebø

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Eva Forssell-Aronsson, Sahlgrenska University Hospital
  • Professor Daniel Zips, Universitätsklinikum Tübingen
  • Professor Einar Sagstuen, Univeristetet i oslo

Leder av disputas

Professor Eli olaug Hole

Sammendrag

Kirsti Marie Øvrebø har i sin doktorgradsavhandling undersøkt om magnetisk resonans avbildning (MRI) kan brukes til bestemmelse av oksygentrykk, stråleterapiresistens og spredningsevnen i eksperimentelle kreftsvulster.

Kreftsvulster med lite oksygen responderer dårlig på kreftbehandling som stråleterapi og kjemoterapi. Disse svulstene har også stor sannsynlighet for spredning, og pasienter med slike kreftsvulster har dårlig prognose. Denne doktorgradsavhandlingen viser at MRI kan brukes til å detektere svulster som har lavt oksygennivå, resistens mot strålebehandling og spredningsevne.

Blodtilførselen i kreftsvulster er bestemmende for oksygennivået. Kreftsvulster i forsøksdyr ble avbildet med dynamisk kontrast-forsterket MR (DCE-MRI) og verdier for blodtilførsel ble hentet ut. Histologiske og strålebiologiske teknikker ble benyttet for å vurdere hvorvidt MR-metoden kunne gi informasjon om oksygennivået. Videre ble enkelte forsøksdyr gitt strålebehandling for å se om DCE-MRI kunne predikere utfallet av behandlingen. Forsøksdyrene ble også undersøkt for om kreften hadde spredt seg, enten ved å undersøke om dyrene hadde forstørrede lymfeknuter eller ved histologisk undersøkelse av lungene.  Arbeidet ble utført ved Institutt for Kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 17. jan. 2013 14:36 - Sist endret 10. sep. 2020 14:53