Disputas: Trude Golimo Simonsen

Siv. ing. Trude Golimo Simonsen ved OUS-Radiumhospitalet vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos: “Intravital Microscopy of the Physiological Microenvironment of Human Melanoma Xenografts”

 

Trude Golimo Simonsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Gillian M. Tozer, Department of Oncology, The University of Sheffield, UK
  • Professor Oliver Thews, Julius-Bernstein Institute of Physiology, University of Halle-Wittenberg, Germany
  • Professor Einar Sagstuen, University of Oslo, Norway

Leder av disputas

Professor Jøran Idar Moen

Sammendrag

Trude Golimo Simonsen har i sin doktoravhandling benyttet vinduskammer operert inn i huden på mus for å avbilde blodårenettverket i levende kreftvev, og dermed studere årsakene til at noen kreftsvulster utvikler dårlig blodtilførsel, lavt oksygennivå og høyt væsketrykk. Disse svulstene er spesielt vanskelige å behandle med dagens kreftbehandling og har lett for å spre seg til andre organer.

Studiene viser at ulike mekanismer kan forårsake dårlig blodtilførsel og forhøyet væsketrykk i eksperimentelle kreftsvulster etablert fra forskjellige melanompasienter. Dette kan ha sammenheng med at blodåredannelsen er styrt av forskjellige molekyler i de forskjellige kreftsvulstene. Økt forståelse for disse mekanismene er viktig for at man skal kunne tilby pasienter et mer individuelt tilpasset behandlingsopplegg i framtiden.

Behandling med medikamenter som endrer blodårenettverket i kreftvev har blitt foreslått som en metode for å forbedre oksygentilførselen til kreftsvulster og dermed øke effekten av annen kreftbehandling. Denne avhandlingen viser imidlertid at slike medikamenter i noen tilfeller kan redusere oksygentilførselen og dermed gjøre svulstene enda vanskeligere å behandle. Disse resultatene er spesielt viktige, siden flere slike medikamenter i dag brukes klinisk i kombinasjon med kjemoterapi. Nye bruksområder for vinduskammerteknikken utviklet i dette doktorgradsarbeidet kan benyttes til å evaluere ulike effekter av slik behandling, og kan bidra til at disse medikamentene brukes mer optimalt i klinikken i framtiden.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 7. feb. 2013 06:24 - Sist endret 5. juni 2020 14:57