Prøveforelesning: Trude Golimo Simonsen

Siv. ing. Trude Golimo Simonsen ved OUS-Radiumhospitalet avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: "Non-invasive molecular imaging of tumor angiogenesis" kl, 14.15 i Auditoriet, bygg K (Forskningsbygget) ved OUS-Radiumhospitalet.

Kl. 15.15 samme dag og samme sted avholder kandidaten prøveforelesning over oppgitt emne "Role of fibroblasts and the extracellular matrix  in tumour progression"

Trude Golimo Simonsen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Introduksjon

Administrativt medlem Professor Einar Sagstuen vil introdusere kandidaten på prøveforelesningen.

 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 7. feb. 2013 06:25 - Sist endret 7. feb. 2013 06:25