Disputas: Lillian Smestad

M.Sc. Lillian Smestad ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: “The Search for the Standard Model Higgs Boson in H → γγ decays with the ATLAS detector in 4.9 fb−1 of 2011 data at √s = 7 TeV”

 

Lillian Smestad

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole

Veileder

Sammendrag

Jakten på Higgsbosonet

I kandidatens avhandling, basert på data fra 2011, kan man se de første hintene av en ny elementærpartikkel, nemlig Higgsbosonet.  Hypotesen om at denne partikkelen kunne finnes ble satt fram på midten av 1960-tallet av en håndfull fysikere, deriblant Peter Higgs. Etter stor innsats uten funn ble denne teorien kraftig styrket 4.juli 2012, da partikkellaboratoriet CERN ved Genève annonserte funnet av en ny partikkel som lignet veldig på Higgsbosonet. Denne partikkelen har en nøkkelrolle for vår forståelse av de aller minste byggeklossene i verden; elementærpartiklene. Feltet som Higgspartikkelen kommer fra sørger for massen til disse fundamentale byggesteinene. Dette er kritisk: dersom materiepartiklene ikke hadde hatt masse, ville de nemlig fart avgårde med lysets hastighet, og ingenting ville ha klumpet seg sammen for å lage atomer, stjerner, galakser – og naturligvis også mennesker!


Kandidatens avhandling er skrevet som del av ATLAS-eksperimentet ved CERN sin partikkelakselerator LHC. Her blir protoner akselerert til nært lysets hastighet og kollidert mot hverandre. Den presenterer en analyse av H→γγ, dvs. de tilfellene hvor den svært ustabile Higgspartikkelen blir omskapt til to lyspartikler umiddelbart etter at den selv er skapt; den kan også bli til andre elementærpartikler. Hovedfokuset i oppgaven er studier av “bakgrunnstøy” – prosesser som ser veldig like ut som H→γγ. Det er nødvendig å kunne skille disse fra hverandre for å oppdage Higgspartikkelen. Et alternativ til den offisielle metoden for å evaluere resultatet av analysen er også presentert. Her blir de individuelle kollisjonene i ATLAS-detektoren tillagt forskjellig viktighet ut i fra hvor sannsynlig det er at de inneholder en Higgspartikkel. Dette er basert på hvor fotonene farer gjennom detektoren og egenskaper knyttet til energien deres. Resultatene i avhandlingen samsvarer med de offisielle, og er et bidrag til søken etter Higgsbosonet. Videre forskning vil avsløre mer om naturen til denne nye partikkelen, og hjelpe oss til å forstå mer om utviklingen av universet og de aller minste byggeklossene verden er satt sammen av.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 7. mai 2013 10:22 - Sist endret 3. mars 2017 16:05