Prøveforelesning: Lillian Smestad

M.Sc. Lillian Smestad ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Searches for Dark Matter with and without accelerators"

Lillian Smestad

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 7. mai 2013 10:24