Disputas: Jostein Bruun Thorstensen

M.Sc. Jostein Bruun Thorstensen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Laser processing for thin and highly efficient silicon solar cells”

 

Jostein Bruun Thorstensen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Ralf Preu, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
  • Dr. Timothy C. Lommasson, Teknova AS
  • Førsteamanuensis Øystein Prytz, Department of Physics, University of Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Jøran Idar Moen

Veileder

  • Sean Erik Foss
  • Erik Stensrud Marstein
  • Professor Aasmund Sudbø

Sammendrag

Elektrisitetsproduksjon ved hjelp av solceller har potensiale til å forsyne verden med store mengder fornybar, miljøvennlig energi. Allerede nå står solceller for en betydelig andel av elektrisitetsproduksjonen i enkelte land, for eksempel i Tyskland. De to store utfordringene for videre implementering av solenergi er prisen og effektiviteten på solcellene. Disse to faktorene bestemmer sammen den resulterende elektrisitetsprisen, som man ønsker skal være lavest mulig, og i alle fall konkurransedyktig overfor konvensjonelle energikilder. Størsteparten av forskningen innen feltet solceller fokuserer nettopp på utvikling av nye, høyeffektive solcellekonsepter og produksjonsmetoder for å redusere prisen på solcellene, samtidig som effektiviteten beholdes eller øker. Avhandlingen «Laser processing for thin and highly efficient silicon solar cells» tar for seg bruken av lasere innen produksjon av silisium-baserte solceller. Lasere kan være billige i bruk, er hurtige og berøringsfrie, noe som gjør dem velegnet som prosessverktøy i solcelleindustrien.

Avhandlingen fokuserer på to viktige felt der lasere kan bidra til høyere effektivitet på solceller. Det første feltet omhandler strukturering av overflaten på solcellen. Dette gjøres for å føre mest mulig av sollyset inn i solcellen, og deretter få sollyset til å absorberes i solcellen uten å slippe ut igjen. På denne måten kan strømmen generert i solcellen maksimeres, noe som øker effektiviteten på solcellen. To innovative nye strukturer med meget gode egenskaper ble utviklet under arbeidet med avhandlingen. Det andre feltet som omhandles i avhandlingen er en studie av vekselvirkningen mellom laseren og solcellematerialene. Dette er en mer fundamental studie, som gir en utvidet innsikt i de grunnleggende fysiske mekanismene som finner sted under prosessering med lasere. Ved prosessering med lasere vil man kunne påføre materialene skade, som resultat av de høye temperaturene involvert i prosessen.  Ved å forstå vekselvirkningen mellom laseren og solcellematerialene, vil man kunne utvikle prosesser der skadevirkningene fra laseren reduseres til et minimum. Resultatene fra denne delen av arbeidet kan eksempelvis benyttes for å forbedre laserprosessering i forbindelse med såkalte lokale kontaktåpninger, et meget sentralt og aktuelt felt for økning av effektivitet på solceller i industriell produksjon.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 14. juni 2013 12:09 - Sist endret 5. juni 2020 15:02