Prøveforelesning: Jostein Bruun Thorstensen

M.Sc. Jostein Bruun Thorstensen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Proton Exchange Membrane Fuel Cells - Operating principle and technology.

Jostein Bruun Thorstensen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 14. juni 2013 12:00 - Sist endret 14. juni 2013 12:01