Disputas: Mareike Trunk

M.Sc. Mareike Trunk ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Novel ZnO-based Ternary Oxides for Optoelectronic Applications"

 

Mareike Trunk

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Yicheng Lu, Rutgers, USA
  • Ass. Professor Turid Reenaas, NTNU, Norge
  • Professor Aasmund Sudbø, Fysisk institutt, UiO, Norge

Leder av disputas

Professor Jøran Idar Moen

Veileder

  • Professor Andrej Kuznetsov
  • Dr. Augustinas Galeckas

Sammendrag

Med en dypere forståelse av materialegenskaper til halvledermaterialer basert på sinkoksid (ZnO), tar avhandlingen “Novel ZnO-based Ternary Oxides for Optoelectronic Applications” oss et skritt nærmere en utnyttelse av ZnO og de relaterte halvlederne ZnMgO og ZnCdO til både fotoelektrokjemiske celler som kan produsere hydrogen og lysdioder som gir hvitt lys.  

I sin doktorgradsavhandling har kandidaten undersøkt en rekke materialdefekter i ZnMgO, ved å studere de optiske egenskapene i ZnO dopet med varierende grad av magnesium (Mg).  Ved hjelp av fotoluminescensstudier av ZnMgO har hun vist at slik doping med Mg fører til optiske egenskaper, som har resultert i en ny båndgapmodell. Endringen i optiske egenskaper har også blitt identifisert til å stamme fra spesifikke materialdefekter. En slik identifikasjon har dermed bidratt til en bedre forståelse både av ZnO og ZnMgO.

Et nytt konsept for fotoelektrokjemiske celler basert på ZnCdO er blitt utviklet. Denne type ZnCdO-celle er undersøkt med henblikk på dens grunnleggende optiske egenskaper og dens evne til å generere hydrogen. En rekke studier av faktorer som begrenser yteevnen i disse fotoelektrokjemiske cellene viser at det er den komplekse strukturen i cellen som forårsaker den reduserte yteevnen. Forskningen relatert til denne avhandlingen har også ført til et  «proof of concept» for bruk av nye ZnCdO-strukturer i fotoelektrokjemiske celler, som bruker sollys til å splitte vann i hydrogen og oksygen. Slike celler har potensialet til å bli sentrale i et hydrogenbasert samfunn.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 2. jan. 2013 13:30 - Sist endret 5. juni 2020 15:03