Prøveforelesning: Mareike Trunk

M.Sc. Mareike Trunk ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "ZnO-based materials and nanostructures for solar cells - possibilities and challenges."

Mareike Trunk

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 2. jan. 2013 13:33