Disputas: Hilde-Therese Nyhus

M.Sc. Hilde-Therese Nyhus ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Average properties of nuclear states in the quasi-continuum region"

 

Hilde-Therese Nyhus

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Førsteamanuensis Helge Balk, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

I denne avhandlingen har vi studert kjernestruktur ved lave eksitasjonsenergier. Det vil si at vi gjennom eksperimenter har tilført stabile kjerner energi, de vil deretter henfalle ved å sende ut gammastråling. Ved å studere gammautsendelsen fra eksiterte kjerner får vi rik innsikt i konfigurasjonen til kjernen. Vi danner et grunnlag for å gi teoretiske forklaringer på oppførselen til protoner og nøytroner ved ulike eksitasjonsenergier.

Denne forskningen er viktig for å oppnå en fundamental forståelse for kjernefysikk. Samtidig er den viktig i andre grener av fysikken. Alle elementer i universet som er tyngre enn jern, har blitt dannet steder med høy nøytronfluks og tetthet, som i supernovaeksplosjoner. For å forutsi hvordan elementer er dannet og med hvilken sannsynlighet, er man avhengig av gode modeller for kjernestruktur ved lave eksitasjonsenergier.

Vi har studert et bredt utvalg kjerner i et energiområdet som fra før har vært ukjent. Vi har oppdaget gammautsendelse som indikerer spesielle konfigurasjoner til protonene og nøytronene inne i kjernene. De nye dataene er brukt direkte til å beregne sannsynligheten for kjernereaksjoner som har dannet grunnstoffene.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 30. mai 2014 10:13 - Sist endret 30. mai 2014 10:19