Disputas: Ole Ivar Ulven

M.Sc. Ole Ivar Ulven ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Carbonation of ultramafic rock: Mechanochemical aspects"

 

Ole Ivar Ulven

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Alexander Lincoln Read

Veiledere

Sammendrag

CO2 finnes i store mengder bundet i mineraler i jordskorpen. Slike mineraler, karbonater, kan dannes kunstig ved å få enkelte bergarter til å reagere med CO2. I denne avhandlingen vises det at sprekker som oppstår i steinen når karbonater dannes, kan medføre at karbonater dannes langt raskere enn ellers. Det betyr at lagring av CO2 som faste mineraler potensielt kan gjøres hurtig nok til at det utgjør et praktisk anvendelig alternativ for permanent, trygg lagring av CO2 fra menneskelig aktivitet.

De bergarter som er mest velegnet for slik CO2-lagring, inngår i en gruppe som kalles ultramafiske bergarter. Slike bergarter finnes på verdensbasis i store nok mengder til å ta opp menneskehetens nåværende CO2-produksjon i flere tusen år, og kan dermed binde opp enorme mengder CO2 som stabile mineraler, uten fare for lekkasjer. Uheldigvis går dannelsen av karbonater i naturen for sakte til at det kan utnyttes industrielt. Men siden dannelsen av karbonater medfører at steinen utvider seg, kan det dannes sprekker i steinen. Slike sprekker kan fungere som transportkanaler for CO2, og samtidig gi tilgang til friske, reaktive overflater i bergarten. Det er kjent at en tilbakekopling mellom reaksjon og oppsprekking kan øke hastigheten til karbonatiseringen, men det har vært uklart hvor stor effekten av sprekkdannelse er.

I denne avhandlingen har oppsprekkingsprosessen blitt studert med en kombinasjon av datasimuleringer og geologisk feltarbeid. Arbeidet viser at hvis CO2 kan pumpes raskt nok inn i sprekker dannet i en karbonatiseringsprosess, er den potensielle økningen i total reaksjonshastighet betydelig. Det indikerer at reaksjonshastigheten kan økes til et nivå som kan utnyttes industrielt.

 

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 27. okt. 2014 09:19 - Sist endret 3. jan. 2021 22:28