Disputas: Jørgen Kjoshagen Trømborg

Master i fysikk Jørgen Kjoshagen Trømborg ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Modelling the onset of frictional sliding: Rupture fronts, slow slip, and time-dependent junction laws".

 

Jørgen Kjoshagen Trømborg

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Friksjon motvirker bevegelse. For at noe skal kunne begynne å skli må kreftene som forhindret bevegelsen overvinnes. Moderne eksperimenter og teori gir ny innsikt i hva som skjer i det øyeblikket bevegelsen starter.

 

En kontaktflate er mye sterkere dersom den blir jevnt belastet enn dersom belastningen er ulikt fordelt. Dessuten kan styrken avhenge ikke bare av hvilke materialer som er i kontakt og hvor ru eller glatte de er, men også av hvordan den forrige bevegelsen langs kontaktflaten stoppet opp. Når belastningen blir stå stor at bruddet går vil noen deler av kontaktflaten begynne å bevege på seg før andre. Hvorfor er det slik?

De færreste overflater er helt glatte hvis man ser på dem i mikroskop. Vanligvis er det derfor bare en brøkdel av overflatene som kommer helt inntil hverandre og danner kontakter. Det er disse mikroskopiske kontaktene som må brytes før noe kan skli. Det er bare de siste årene at moderne kamerateknologi har blitt så god at det er mulig å filme dette bruddet.

Jørgen Kjoshagen Trømborg ved Universitetet i Oslo har i sin doktorgrad gjort datasimuleringer av slike brudd. Ved å kombinere etablerte metoder for hvordan krefter forplanter seg i materialer med ny eksperimentell innsikt fra forskningslitteraturen har han laget en enkel modell som forklarer hvordan samspillet mellom tusenvis av mikroskopiske kontakter fungerer.

Arbeidet er del i et stort internasjonalt samarbeid der målsetningen er å komme frem til nye måter å sette sammen materialer på som gir store reduksjoner i friksjon og slitasje.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 7. aug. 2015 08:57 - Sist endret 10. aug. 2015 08:21