Prøveforelesning: Yngvild Linnea Andalsvik

M.Sc.  Yngvild Linnea Andalsvik ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Forbush decreases and their impacts in near Earth space and the atmosphere"

Yngvild Linnea Andalsvik

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 9. nov. 2012 09:51 - Sist endret 19. nov. 2012 14:02