Prøveforelesning: Håkon Brox

M.Sc. Håkon Brox ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The Nobel Prize 2012 in Physics: Measuring and Manipulating Individual Quantum Systems."

Håkon Brox

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 23. nov. 2012 10:11