Prøveforelesning: Christine Ellingsen

Siv. ing. Christine Ellingsen ved OUS-Radiumhospitalet avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: "Treatment of locally advanced cervical carcinoma" kl, 14.15 i Auditoriet i Forskningsbygget ved OUS-Radiumhospitalet.

Kl. 15.15 samme dag og samme sted avholder kandidaten prøveforelesning over oppgitt emne "The use of PET imaging in cancer"

Christine Ellingsen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 19. apr. 2012 09:56 - Sist endret 17. okt. 2012 11:24