Prøveforelesning: Gyulnara Eyyubova

M.Sc. Gyulnara Eyyubova ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Importance of the recent theta13 measurement in neutrino oscillations"

Gyulnara Eyyubova

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 14. juni 2013 11:34