Prøveforelesning: Halvard Haug

M. Sc. Halvard Haug ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Photonic band gap materials"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 22. mai 2014 09:45 - Sist endret 22. mai 2014 09:47