Prøveforelesning: Naveen Goud Ganagona

Master of Electrical Engineering Naveen Goud Ganagona ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Metamaterials;- Background, manufacturing, properties and applications".

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 8. juni 2015 10:19 - Sist endret 8. juni 2015 10:20