Syklotronlaboratoriet

Syklotronen er den eneste akselerator i Norge for ioniserte atomer til forskningsformål. Laboratoriet brukes i dag innen en rekke ulike forskningsfelter og anvendelser. De viktigste er grunnforskning innen kjernefysikk og kjernekjemi. I tillegg produseres radioaktive isotoper til bruk i nukleærmedisin.

Mer informasjon finnes på laboratoriets engelske nettsider.

CACTUS/SiRi-detektoren for måling av partikkel-gamma koinsidenser.

Figuren under viser syklotronen med stråleføring og target-stasjoner.

 

Emneord: Syklotronlaboratoriet, strålingsfysikk, instrumentering, detektorer
Publisert 9. feb. 2011 11:44 - Sist endret 5. mai 2019 14:58