Student-dreven forskning for bedre realfagsutdanning

Et nytt prosjekt som skal utvikle nye undervisningsmetoder som gir studentene innsikt i utdanningsforskning, og erfaringer fra forskning, undervisning og formidling.

https://www.mn.uio.no/ccse

Målene til prosjektet er:

1. å engasjere studenter i forskning som: 

  • gir dem mulighet til å utvikle interesse for og ferdigheter i forskning
  • lærer dem moderne analysemetoder med mange anvendelser og som gjør dem attraktive i forskning og næringsliv
  • lærer dem å designe både kvalitative og kvantitative studier og analyser i et bredt faglig sammensatt team

2.  å utvikle leder-, undervisnings- og veilednings-erfaring hos studenter som:

  • gir studentene erfaring fra å jobbe i et miljø med veiledere på mange nivåer: master-studenter, ph.d.-studenter, post-docs og fast vitenskapelig ansatte, 
  • gir studentene muligheter til selv å utvikle seg som prosjektledere, deltagere og veiledere i tverrfaglige forsknings-team,
  • gir studentene dyp innsikt i evidensbaserte metoder for realfagsundervisning

3. å utvikle nye undervisningsmetoder basert på læringsdata ved å: 

  • utforske og anvende nye analysemetoder på eksisterende og nylig innsamlede data,
  • anvende resultatene av analysene til å implementere og teste ut nye undervisningsmetoder i moderne realfagsutdanning,
  • spre kunnskap om effektive metoder til andre fagområder og institusjoner

Finansiering

Prosjektet er fiansiert av Olav Thon Stiftelsen. Prosjektet gis NOK 1,5 millioner over 3 år.

Samarbeid

CCSE - Center for Computing in Science Education, UIO

Fysisk Institutt, UIO

Michigan State University

 

Publisert 23. aug. 2019 13:44 - Sist endret 21. feb. 2020 15:26